Veneen varusteet

Veneillessä on erittäin tärkeää, että kippari tuntee vesistön, jossa liikutaan, sekä tietenkin oman veneensä joka kaarteen, vempeleen ja mutkan. Veneilijän on oman paattinsa ja sen varusteiden lisäksi tunnettava tietenkin veneilyyn liittyvä lainsäädäntö tarkasti, sekä vesillä liikkumiseen liittyvät turvallisuusohjeet.

Veneillessä turvallisuus onkin tärkeintä, eli koko veneilyn A ja O. Veneilyn tuomasta ilosta ja riemusta ei pääse nauttimaan täysin rinnoin, jos takaraivossa jyskyttää tunne siitä, että kaikki ei välttämättä ole kuin pitäisi. Varusteiden avulla veneilijä voi parantaa turvallisuuden tunnetta ja tuoda aitoa turvallisuushyötyä veneilyyn. Varusteiden on totta kai oltava kunnossa ja valmiit tositoimia varten, jotta niistä on tiukan paikan tullen oikeaa hyötyä veneilijälle. Toiset varusteet on jo lain perusteella pakko löytyä ja olla kunnossa, kun lähdetään nauttimaan vesistä veneen kanssa. Mutta mihin varusteisiin veneilijän on pakko panostaa, ja mihin taas on kannattavaa panostaa? Lue lisää aiheesta tästä artikkelista.

Veneilijän tärkeimmät varusteet

Laki määrää veneilijälle monia perusvarusteita, jotka on pakko löytyä ennen, kuin venettä aletaan toden teolla viemään vesille. Se, mitä nämä välineet ovat, riippuu siitä, millainen ja minkä kokoinen vene on kyseessä.

Ainakin seuraavat välineet täytyy löytyä moottoriveneestä tai purjeveneestä, joka on tasan tai yli viisi metriä pitkä:

  • Airot

Jokaisessa veneessä voi tulla tilanne, että liikkumiseen on käytettävä lihasvoimaa. Moottori voi hajota, purje revetä tai tapahtua jokin muu tilanne, mikä vaatii airojen käyttämistä, jotta veneen kyydissä olevat matkustajat pääsevät turvallisesti rantaan. Airojen sijaan veneessä voi olla myös muita apuvälineitä, kuten mela tai ankkuri, jossa on köysi mukana.

  • Sammutin

Uskomatonta kyllä, vesilläkin voi tarvita sammutinta tulipalon sattuessa. Erityisesti moderneissa veneissä on paljon materiaalia ja elektroniikkaa, joka voi hajotessaan aiheuttaa tulipalon. Myös moottorit ja liedet voivat aiheuttaa tulipalon. Sen vuoksi veneet, jotka on tarkoitettu sisäperämoottoriveneiksi sekä moottoriveneet, joissa on yli 25 kilowatin voimainen perämoottori vaativat sammuttimen. Myös ne veneet, joissa on kaasuliesi tai muu polttovoimalla toimiva laite, vaativat lain mukaan sammuttimen.

  • Pelastusliivit kaikille matkustajille

Tätä ei kannata, eikä saa unohtaa. Kaikilla matkustajilla, jotka ovat veneen kyydissä, tulee olla asianmukaiset pelastusliivit.

  • Äyskäri (tai muu, millä kauhoa vesi pois)