Mitä venevakuutus sisältää ja mikä on sen hinta?

Kun on aika laittaa veneen moottori käyntiin tai avata purjeet, täytyy veneilyssä olla moni asia tehtynä jo etukäteen. Tässä artikkelissa keskitytään tarkastelemaan veneen vakuuttamista.

Mitä veneiden vakuutukset korvaavat ja mikä on vakuutuksen hinta?

Vakuutukset voivat olla kinkkisiä siinä, milloin vakuutus korvaa aiheutunutta vahinkoa. Jotta vakuutusyhtiö päättää korvata aiheutunutta vahinkoa, täytyy usein monien ehtojen täyttyä. Siksi on hyvä huolehtia, että veneessä on kaikki perusasiat kunnossa – erityisesti ne asiat, joiden pitää olla kunnossa jo lain vaatimuksesta. Tässä muistilista siihen, mitä tarvikkeita ja mitä veneessä pitää olla, jotta sillä voidaan veneillä lainmukaisesti:

  • Airot, mela tai muu apuväline, jolla voi soutaa
  • Sammutusvälineet niissä veneissä, joissa on moottori tai kaasulla sytytettäviä laitteita, kuten kaasuhella tai kaasujääkaappi
  • Pelastusliivit jokaisella veneen kyydissä olevalla matkustajalla
  • Äyskäri, ämpäri, pumppu tai muu apuväline, jolla saa vähennettyä veden määrää veneen sisällä vaaratilanteen sattuessa

Venevakuutus kattaa tavallisia vahinkoja, joita veneillessä voi käydä: myrsky sekä pohjaosumisen, karilleajon, uppoamisen, ja muut veneeseen liittyvät vaarat. Jotkin vakuutukset korvaavat varkauksia tai kuljetuksissa ja nostoissa ja laskuissa tapahtuvia vahinkoja. Myös veneillä tapahtuviin palo-onnettomuuksiin voi saada apua vakuutusyhtiöstä.

Yleisesti ottaen vakuutuksen hinta on täysin kiinni siitä, millainen vene on kyseessä. Venevakuutuksen saa usein jo muutamalla sadalla eurolla, mutta mitä paremman ja kattavamman vakuutuksen haluaa, voi hinta nousta tuhansiin euroihin vuodessa.

Korvaako venevakuutus varkautta?

Veneeseen ei lähtökohtaisesti kannata jättää mitään arvokasta. Useimmat veneille tarkoitetut vakuutukset eivät korvaa tavanomaisia varkauksia tai ilkitöitä. Esimerkiksi navigaattorin varastaminen ei ole erään suomalaisen vakuutusyhtiön mukaan sellainen asia, jonka vakuutus korvaisi omistajalle. Valitettavasti venevarkaudet, sekä veneen irtaimiston varkaudet, ovat kasvaneet viime vuosien aikana. Tämän takia veneestä kannattaa ottaa pois kaikki arvokas irtaimisto, ja lukita veneen kaapit ja ovet kunnolla. Lisäksi pääsy laituriin tulisi estää jollain tapaa, jotta varkaiden ei ole helppo päästä tutkimaan ja ryöstämään venettä. Kaikista yleisin veneistä varastettava asia on perämoottori, jonka irrottamisessa venevarkaat ovat kouliintuneita. Valvontakamera voi toimia apuna ryöstön ehkäisemisessä.